Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 33/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Podatki i doradztwo podatkowe”