Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 37/St.Pod./2017

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Bankowość i doradztwo finansowe"