Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 4/St.Pod./2017

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Master of Business Training – studia menedżersko-trenerskie”