Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 42/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy