Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 44/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Menedżer jakości”