Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 5/St.Pod./2017

w sprawie: zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne”