Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 61/St.Pod./2017

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie”