Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 64/St.Pod./2017

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie”