Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 71/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Biznes na rynkach wschodzących Azji”