Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 75/St.Pod./2019

w sprawie uruchomienia rekrutacji na STUDIA PODYPLOMOWE „COMPLIANCE W ORGANIZACJI”