Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 78/St.Pod./2017

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 56/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 27 września 2017 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem”