Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 78/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na Studia Podyplomowe „Zarządzanie projektami”