Komunikaty Kanclerza

Komunikat 4/2009

dotyczący oszczędności w wydatkach na materiały biurowe w 2009 roku