Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 11/2015

w sprawie: szkolenia dotyczącego Zarządzenia nr 17/2015 Rektora UEP odnośnie zasad postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu