Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 2/2008

dotyczący działalności promocyjnej na terenie Uczelni