Komunikaty Rektora

Komunikat nr 1/2011

w sprawie możliwości kontynuowania zatrudnienia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przez pracowników, którzy wskutek wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 257, poz. 1726) są zobowiązani rozwiązać stosunek pracy na UEP, w celu pobierania emerytury