Komunikaty Rektora

Komunikat nr 10/2011

w sprawie uzupełnienia Komunikatu nr 4/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku dotyczącego zasad podejmowania i kontynuowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza UEP oraz prowadzenia działalnośc