Komunikaty Rektora

Komunikat nr 20/2015

w sprawie: przygotowania planów zamówień publicznych