Komunikaty Rektora

Komunikat nr 3/2009

dotyczący prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w okresie korzystania na UEP z urlopów bezpłatnych i płatnych