Uczymy już od 34 750 dni
Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie nr 3/2011

w sprawie powołania Komisji Wyceny Środków Trwałych i Aparatury Badawczej