Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 80/2016

w sprawie: powołania Komisji Rektorskiej ds. Jakości Edukacji