Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 10/St.Pod./2012

w sprawie prowadzenia na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią”