Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 13/St.Pod./2012

w sprawie zmiany kierownika ósmej edycji (zamkniętej) Studiów Podyplomowych „Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi”