Uczymy już od 34 440 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 13/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie zasobami ludzkimi"