Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 15/St.Pod./2012

w sprawie prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie sprzedażą”