Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 50/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Coaching menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”