Uczymy już od 34 436 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 57/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce”