Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 6/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 72/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 17 lipca 2014 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Zarządzanie energią"