Uczymy już od 34 436 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 65/St.Pod./2012

zmiany kierownika dziewiątej i dziesiątej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”