Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 67/St.Pod./2013

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka Nieruchomościami” – specjalność: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami”