Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 7/St.Pod./2012

w sprawie prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Strategia i planowanie biznesu w branży energetycznej”.