Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 7/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie projektami - zaawansowane narzędzie dla praktyków"