Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 79/St.Pod./2012

sprawie zmiany zarządzenia rektora UEP nr 65/St.Pod./2012 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmiany kierownika dziewiątej i dziesiątej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”