Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 80/St.Pod./2014

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Accounting in English”