Uczymy już od 34 436 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 80/St.Pod./2016

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 34/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 20 maja 2016 roku dotyczącego powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jedenastej edycji Studiów Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej”