Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 87/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw”