Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 92/St.Pod./2013

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 29/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 24 kwietnia 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Przedmiotu "Ekonomia w Praktyce".