Uczymy już od 35 112 dni
ECTS

Przedmioty obowiązkowe od maja 2022

Uchwała nr 52 (2021/2022) Rady Programowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie określenia przedmiotów obowiązkowych na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia dla studentów realizujących część programu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej w załączniku.