Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach nowego programu Erasmus + Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107) otrzymał na lata 2017-2019 grant na realizację wymiany studentów  i pracowników z następującymi uczelniami:


- Armenian State University of Economics (Armenia)
strona internetowa: http://www.asue.am/en 
http://www.asue.am/en/departments-76

- Almaty Management University (Kazachstan)
Strona internetowa: https://www.almau.edu.kz/en
https://www.almau.edu.kz/en/9620

W załącznikach znajduje się lista kursów prowadzonych w języku angielskim na danej uczelni.