Uczymy już od 34 807 dni
Erasmus+ 2022/2023

Wstępny harmonogram kwalifikacji

Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim 2022/2023 - wstępny harmonogram kwalifikacji

18 – 28.01.2022 zapisy on-line na testy językowe

17-19.01.2022 spotkania informacyjne online z uczelniami partnerskimi (International Days)
31.01.2022 publikacja listy uczelni na stronie www
01 – 03.02.2022 testy językowe na platformie Moodle
test z języka hiszpańskiego 1.02. (wtorek), godz. 11.00 (sprawdzenie obecności, test godz. 11.15 -12.10;
test z języka niemieckiego 1.02. (wtorek), godz. 9.00 sprawdzenie obecności test godz. 9.15- 10.10;
test z języka francuskiego 1.02.(wtorek), godz. 14.00 sprawdzenie obecności, test godz. 14.15- 15.10;
test z języka angielskiego 3.02 (czwartek), godz. 10.00 sprawdzenie obecności, test godz. 10.30 – 11.25 .
Testy zostaną poprzedzone sprawdzeniem obecności na platformie Teams.
28.02.2022 udostępnienie formularza zgłoszeniowego na wyjazdy studyjne on-line na platformie www.outgoing.ue.poznan.pl
01.03.2022 przesłanie za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl na adresy e-mail kandydatów wyników testów językowych
10.03.2022 koniec przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy studyjne i termin dostarczenia średniej ocen z BOS (skan zaświadczenia o średniej należy zamieścić podczas tworzenia aplikacji, oryginał przesłać/dostarczyć do DWZZ do 10.03.2021 godz. 13.00). Aplikacje nie przesłane w terminie lub bez zaświadczenia o średniej ocen nie będą brane pod uwagę.
11-15.03.2022 weryfikacja średnich naliczonych przez BOS
18-23.03.2022 informacja on-line do osób zakwalifikowanych i potwierdzenie ofert przez kandydatów poprzez platformę www.outgoing.ue.poznan.pl
24.03.2022 ogłoszenie pozostałych uczelni studentom z listy rezerwowej I i II
25.03.2022 termin przesłania drogą mailową ponownego wyboru uczelni dla kandydatów z list rezerwowych I i II (następuje przydział miejsca w uczelni a następnie potwierdzenie oferty poprzez platformę www.outgoing.ue.poznan.pl). Lista uczelni zostanie przesłana mailem.
30.03.2022 godz. 14.00 spotkanie online z osobami zakwalifikowanymi na studia w programie Erasmus+ na platformie Zoom.

Daty spotkań mogą ulec zmianie.