PROGRAM NAWA DLA NAUKOWCÓW 

NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.


Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.


Otwarte konkursy:

wymiana bilateralna z Republiką Indii do 14 sierpnia 2019 r.

wymiana bilateralna z Ukrainą do 23 września 2019 r.


szczegóły oraz formularze aplikacyjne znajdują się na stronie NAWA - naukowcy