Oferta stypendialna

Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców

Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców na udział 

w Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2019 

w dniach 30 października – 1 listopada 2019 roku Lincoln w Wielkiej Brytanii.

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.


O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie (z uwzględnieniem okresów urlopów związanych z urodzeniem się dziecka, stanem zdrowia).


Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z: 
- abstraktu o długości 3000-5000 znaków w języku angielskim
- krótkiego CV w języku angielskim
na adres: euroreg@uw.edu.pl. 

W tytule wiadomości należy umieścić sformułowanie: „stypendium konferencyjne Lincoln 2019”. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca 2019 r.


Więcej informacji o stypendium znajduje się w załączonym pliku, a także na stronie: www.euroreg.uw.edu.pl.

Pliki do pobrania