Instytut Ekonomii

Instytut Ekonomii rozpoczął działalność w dniu 1 października 2019r. Instytut współtworzą cztery katedry: Koniunktury i Polityki Gospodarczej, Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej oraz Mikroekonomii. Obie Katedry Makroekonomiczne funkcjonowały wcześniej w ramach Wydziału Ekonomii, a Katedra Mikroekonomii na Wydziale Zarządzania. Z kolei Katedra Koniunktury i Polityki Gospodarczej powstała w wyniku połączenia dwóch wcześniej odrębnych jednostek jakimi były Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej działająca w strukturach Wydziału Ekonomii i Katedra Koniunktury Gospodarczej funkcjonująca w ramach Wydziały Towaroznawstwa.

O Instytucie

Instytut Ekonomii ze względu na swój profil naukowy i dydaktyczny nawiązuje bezpośrednio do tradycji Instytutu Teorii Ekonomicznych i jego dyrektora a zarazem czołowej postaci poznańskiej szkoły ekonomii jaką był profesor Wacław Wilczyński oraz do tradycji Instytutu Planowania kierowanego przez wiele lat przez profesora Seweryna Kruszczyńskiego, w latach 1954-1956 rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Pracownikami Instytut Ekonomii jest ponad czterdzieścioro nauczycielek i nauczycieli akademickich, w tym ponad połowa to osoby będące profesorkami i profesorami lub profesorkami o profesorami uczelni.

W sferze naukowej pracownicy Instytutu realizują badania z wielu obszarów analiz makroekonomicznych i mikroekonomicznych oraz z zakresu polityki gospodarczej zarówno w wymiarze sektorowym, jak i przestrzennym. Wyniki badań publikowane są zarówno w postaci monografii, jak i na łamach czołowych czasopism polskich, jak i w znaczących czasopismach zagranicznych.

W sferze dydaktycznej pracownicy Instytutu realizują przedmioty o charakterze podstawowym obecne w programach studiów na wszystkich kierunkach, a w szczególności Makroekonomię i Mikroekonomię, jak i wiele przedmiotów o bardziej specjalistycznym czy wyprofilowanym charakterze, zwłaszcza na kierunku Ekonomia.

Prof. dr hab. Marek Ratajczak

Prof. dr hab. Marek Ratajczak

  • Dyrektor Instytutu Ekonomii
  • Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań Nad Rozwojem
  • Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Profesor
Dyrektor Instytutu Ekonomii
Dyrektor Instytutu Ekonomii, Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań Nad Rozwojem, Komisja Rektorska ds. Statutu UEP, Zespół do dokonania wyboru opisów wpływu na potrzeby ewaluacji, Rada Uczelni, Zespół Oceniający ds. Wymiany Bilateralnej Naukowców w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Collegium Altum, pokój nr 1027
dane kontaktowe

Publikacje Instytutu Ekonomii

Książki, monografie i artykuły naszych pracowników

Osoby młode na rynku pracy

Nowa publikacja dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP

Państwo jako właściciel przedsiębiorstw. Polityka, gospodarka, dziedzictwo historyczne

Nowość publikacyjna dr hab. Katarzyny Szarzec, prof. UEP

Gospodarka cyfrowa - rozwój regionalny - odporność

Nowość publikacyjna prof. dr hab. Ewy Łaźniewskiej

Artykuł prof. K. Szarzec i P. Matuszaka w jednym z najczęściej cytowanych czasopism naukowych na świecie

Dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP, oraz Piotr Matuszak z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP opublikowali artykuł będący rezultatem badań naukowych dofinansowanych z grantu NCN „Nowoczesny kapitalizm państwowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - efektywność przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa”. Publikacja ukazała się w  „Economic Modelling" – czasopiśmie znajdującym się wśród 20 najbardziej cytowanych czasopism ekonomicznych na świecie.

Sekretariat Instytutu

Mgr Anna Stawna-Dudniczek starszy specjalista
Collegium Altum, pokój nr 1014
DANE KONTAKTOWE
Mgr Magdalena Kowalska starszy specjalista
Collegium Altum, pokój nr 1015
DANE KONTAKTOWE

Adres do korespondencji:

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
godziny pracy: od poniedziałku do piątku godz. 8:00-15:00

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.