Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań

W Katedrze Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań rozwijane są badania naukowe dotyczące kształtowania i oceny jakości produktów przemysłowych.

O katedrze

Prowadzone badania dotyczą przede wszystkim materiałów opakowaniowych, tworzyw sztucznych, chemii gospodarczej oraz kosmetyków. Ważnym elementem badań naukowych katedry są zagadnienia związane z opakowaniami, ich projektowaniem, oceną jakości oraz recyklingiem. Dodatkowym obszarem zainteresowań pracowników katedry są również zagadnienia związane z ekoznakowaniem i oceną oddziaływań wyrobów na środowisko. Ze względu na tematykę badań prowadzonych w katedrze zajęcia prowadzone przez jej pracowników odbywają się głównie na wyższych latach kierunków JiRP i ZiIP. Prowadzone zajęcia są podstawą uzyskania kierunkowej wiedzy i umiejętności przez studentów wyżej wymienionych kierunków. Należy zwrócić uwagę, że zajęcia z zakresu opakowań są prowadzone tylko w dwóch uczelniach w Polsce, co pozwala na uzyskanie przez studentów unikalnych umiejętności w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

 • Historia Katedry

  Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych została utworzona 1 maja 2012 roku zarządzeniem JM Rektora nr 13/2012 z dnia 20.04.2012 roku. Nowa katedra powstała z połaczenia Katedry Ekologii Produktów oraz Katedry Towaroznawstwa Artykułów Przemysłowych.

  Historia Katedry Towaroznawstwa Produktów Przemysłowych sięga swymi korzeniami roku 1954, kiedy to z inicjatywy prof. Mariana Durskiego został powołany Zakład Towaroznawstwa Artykułów Przemysłowych. Główną problematykę badawczą stanowiły wówczas zagadnienia dotyczące związków wielkocząsteczkowych. Rozwiązywane przez zespół problemy dotyczyły głównie chemii, technologii i towaroznawstwa tworzyw sztucznych i gumy. Z początkiem lat 90-tych zapoczątkowane zostały (po raz pierwszy w Polsce) badania związane z towaroznawczą oceną jakości nadruków kodów kreskowych na różnych materiałach opakowaniowych poddanych działaniu zróżnicowanych warunków klimatycznych, występujących w dystrybucji i handlu. Równocześnie podjęto nowatorskie prace eksperymentalne związane z oddziaływaniem mediów energetycznych na materiały opakowaniowe.

  Katedra Ekologii Produktów została powołana zarządzeniem JM Rektora z dniem 30 grudnia 2004 r. w miejsce Katedry Agrobiznesu. Zmiana ta była następstwem utworzenia w roku akademickim 2004/2005 specjalności Ekologia Produktów. Funkcję Kierownika powierzono prof. dr hab. Zenonowi Foltynowiczowi.

 • Katedra dla firm

  Pracownicy Katedry posiadają długoletnie doświadczenie w realizacji prac badawczych i rozwojowych. W ciągu ostatnich 20 lat zrealizowano ponad 1 000 badań, ekspertyz i opinii. Przedsiębiorstwa, bez względu na profil działalności, chcące rozpocząć kompleksowe zarządzanie swymi wyrobami (lub samą działalnością), zachęcane są do współpracy i korzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników Katedry w zakresie:
  – oceny jakości produktów przemysłowych
  dr inż. KAROLINA WISZUMIRSKA
  partner zarządzający ds. produktów przemysłowych, Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.
  NIP: 783-17-17-810; REGON: 302846269; KRS: 0000525685
  http://scuep.pl kom. +48 667 258 499
  – oceny oddziaływania na środowisko
  dr inż. JOANNA WITCZAK
  ekspert w zakresie oceny oddziaływania na środowisko produktów, procesów i technologii (LCA, GOZ, ESG), ekoprojektowania, znakowania ekologicznego (w tym konstruowania deklaracji środowiskowych) oraz green marketingu

Informacje dla studentów

zapisy na seminaria w dniach 26 kwietnia – 3 maja 2021 r.
Serdecznie zapraszamy Studentów I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na seminaria prowadzone przez pracowników naszej Katedry.
Wybory seminariów odbywają się z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wyboru Seminarium (http://www.isws.ue.poznan.pl) w oparciu o numer albumu i numer PESEL. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej BOS oraz poniżej. .
Wyboru seminarium należy dokonać do 3 maja br. W tym celu należy skontaktować się z wybranym promotorem seminarium za pomocą poczty elektronicznej. Po uzyskaniu akceptacji promotora należy dokonać wyboru seminarium w systemie internetowym.
Maksymalna liczebność grupy seminaryjnej wynosi 12 osób (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).

dr inż. Marta Biegańska
Ocena jakości wyrobów przemysłowych (Towaroznawstwo inż.)
Ocena i badanie materiałów opakowaniowych oraz opakowań aktywnych i inteligentnych (ZiP)

prof. dr hab. Ryszard Cierpiszewski
Badanie jakości wyrobów przemysłowych (Towaroznawstwo inż.)
Badanie jakości materiałów opakowaniowych (ZiP)
Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych z uwzględnieniem druku przestrzennego (JiRP)
Projektowanie i badanie opakowań (ZiP poinż.)

dr hab. Dobrucka Renata, prof. UEP
Badania jakości opakowań i materiałów opakowaniowych (ZiP)
Jakość i bezpieczeństwo produktów przemysłowych (JiRP)
Opakowania i produkty przemysłowe- badania jakości i bezpieczeństwa (Tow. polic.)
Jakość i bezpieczeństwo opakowań i produktów (ZiP poinż.)

dr inż. Tomasz Kalak
Badanie właściwości i ocena jakości produktów przemysłowych (Towaroznawstwo)
Technologia i inżynieria jakości produktów przemysłowych (ZiP)
Technologia i inżynieria jakości produktów przemysłowych  (ZiP niest.)

dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP
Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych (Towaroznawstwo)
Ocena jakości produktów przemysłowych (ZiP)
Jakość produktów przemysłowych (JiRP)
Technologia i jakość produktów przemysłowych (ZiP poinż.)

dr hab. inż. Marta Ligaj
Wykorzystanie elektrochemicznych sensorów do oceny jakości produktu, opakowania aktywne (Towaroznawstwo)
Bezpieczeństwo środowiska produkcyjnego: monitorowanie procesu produkcji i ocena jakości produktu, opakowania aktywne  (ZiP)
Ocena bezpieczeństwa środowiska produkcyjnego i jakości produktu z wykorzystaniem nowoczesnych technik, opakowania aktywne (ZiP niest.)
Wykorzystanie sensorów do oceny jakości wyrobów i usług, opakowania aktywne (JiRP)
Elektrochemiczne sensory i ich wykorzystanie w kontroli procesu produkcji i ocenie bezpieczeństwa wyrobów, opakowania aktywne (ZiP poinż.)
Wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych w kontroli procesu produkcji i ocenie jakości produktu, opakowania aktywne (ZiP poinż. niest.)

dr inż. Mariusz Tichoniuk
Ocena jakości, bezpieczeństwa i aspektów użytkowych wyrobów nieżywnościowych (Towaroznawstwo)
Badanie jakości i użyteczności opakowań i materiałów opakowaniowych (ZiP)
Badanie materiałów opakowaniowych i opakowań gotowych (ZiP poinż. niest.)

dr inż. Wiszumirska Karolina
Wpływ czynników zewnętrznych na jakość produktów z tworzyw sztucznych i opakowań (Towaroznawstwo)
Aspekt ekologiczny opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego (ZiP)

dr inż. Joanna Witczak
Badanie i ocena efektywności środowiskowej produktów i opakowań oraz ekologia produktów (Towaroznawstwo)
Zarządzanie środowiskowym cyklem życia produktu i ekoprojektowanie (ZiP)

dr hab inż. Wojciechowska Patrycja
Badanie jakości i bezpieczeństwa produktów przemysłowych (Towaroznawstwo)
Ocena jakości produktów przemysłowych i opakowań (ZiP)
Kształtowanie jakości i ocena bezpieczeństwa produktów przemysłowych (JiRP)
Biomateriały i recyklaty w kształtowaniu jakości opakowań (Tow. polic.)
Kształtowanie jakości produktów przemysłowych i opakowań (Tow. polic. niest.)
Jakość i bezpieczeństwo produktów przemysłowych i opakowań (ZiP poinż.)
Ocena jakości opakowań i materiałów opakowaniowych (ZiP poinż. niest.)

Na kursie moodle został zamieszczony zaktualizowany podział z Materiałoznawstwa w gr. II na podgrupy (zajęcia od 18:10).

Zajęcia organizacyjne w semestrze zimowym odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. TiIPO poniedziałek 02.10.2023
  – dr hab. R. Dobrucka g. 9:00
  – dr hab. R. Dobrucka g. 10:00
  – dr inż. M Tichoniuk g. 12:00
  – dr inż. T. Kalak g. 13:00
  – dr inż. K. Wiszumirska g. 14:00

 2. Kształtowanie Jakości Produktów Nieżywnościowych wtorek 03.10.2023
  – prof. inż. R. Cierpiszewski g. 10:00
  – dr hab. inż. W. Kozak g. 12:00
 3. Materiałoznawstwo
  środa 04.10.2023
  – dr inż. T. Kalak g. 11:10
  – dr inż. K. Wiszumirska g. 13:30
  – dr inż. K. Wiszumirska g. 15:50
  – dr inż. M. Biegańska g. 18:10
  czwartek 05.10.2023
  – dr inż. T. Kalak g. 9:10
(3 rok, studia stacjonarne, ZiIP, JiRP)
zajęcia organizacyjne (semestr letni 2023, s. stacjonarne)

Studenci proszeni są o przyniesienie na zajęcia organizacyjne z Grafiki Inżynierskiej ołówka czarnego o średniej twardości i określonej grubości (0,70 lub 1,0), gumkę do wycierania ołówka, linijkę oraz 2 sztuki papieru milimetrowego formatu A4.

Programy zajęć znajdują się w sekcji INFORMACJE DLA STUDENTÓW/ZAJĘCIA oraz w gablotach: przy Katedrze oraz sali ćwiczeń bud. B.
Podział na grupy zamieszczony jest w gablotach: przy Katedrze oraz sali ćwiczeń bud. B.

Katedra posiada bogaty zbiór Polskich Norm, wszyscy zainteresowani studenci, proszeni są o kontakt z sekretariatem Katedry.

Aby uzyskać informację o dostępności normy, studenci proszeni są o podanie numeru i tytułu.

Polecamy korzystanie z wyszukiwarek dostępnych w internecie, np.:
www.e-normy.pl
www.normalizacja.pl

Materiałoznawstwo – podział na grupy 2023/2024

Zamiana w grupach i podgrupach jest możliwa na zajęciach organizacyjnych wyłącznie osoba za osobę !!!

Automatyczna Identyfikacja Towarów
Wykład: dr inż. W. Kozak
Ćwiczenia: dr inż. W. Kozak

Design for Environment
Wykład: dr inż. Joanna Witczak
Ćwiczenia: dr inż. Joanna Witczak

Green marketing
Wykład: dr inż. J. Witczak

Ecoinnovation in management
Wykład: dr inż. J. Witczak

Ecoinnovations
Wykład: dr inż. J. Witczak

Ekologiczne aspekty jakości
Wykład: dr inż. J. Witczak

Ekologiczna ocena wyrobów
Wykład: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak
Ćwiczenia: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak

Elementy informatyki
Ćwiczenia: dr inż. J. Witczak

Inżynieria materiałowa
Wykład: prof. zw. dr hab. Z. Foltynowicz

Materiałoznawstwo
Ćwiczenia:
dr inż. M. Biegańska
dr inż. T. Kalak
dr inż. Joanna Witczak

Materiały degradowalne
Wykład: dr inż. K. Wiszumirska

Marketing ekologiczny
Wykład: dr inż. J.Witczak

Nanomateriały
Wykład: dr inż. P. Wojciechowska

Ocena kosmetyków w ujęciu ekologicznym
Wykład: dr inż. J.Witczak

Ochrona własności intelektualnej
Wykład: prof. zw. dr hab. Z. Foltynowicz

Przechowalnictwo i opakowalnictwo
Ćwiczenia:
dr inż. K. Assman
dr inż. M. Biegańska
dr inż. J. Witczak
Wykład: dr inż. M. Tichoniuk

Podstawy oceny wyrobów przemysłowych
Wykład: prof. zw. dr hab. Z. Foltynowicz, dr inż. W. Kozak

Podstawy oceny wyrobów przemysłowych
Wykład: dr inż. W. Kozak

Projektowanie proekologiczne
Wykład: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak
Ćwiczenia: dr inż. A. Lewandowska, dr inż. Joanna Witczak

Sustainable and ecological products
Wykład: dr inż. J. Witczak

Sustainable management
Wykład: dr inż. J. Witczak

Środowiskowa ocena i projektowanie wyrobów
Wykład: dr inż. Joanna Witczak

Technologia i inżynieria produkcji opakowań
Ćwiczenia:
dr inż. K. Wiszumirska
dr R. Dobrucka
dr inż. T. Kalak
Wykład: dr R. Dobrucka

Towaroznawstwo Przemysłowe
Ćwiczenia:
prof. R. Cierpiszewski
dr inż. W. Kozak
dr inż. M. Tichoniuk
dr inż. J. Witczak
dr inż. P. Wojciechowska
Wykład: prof. dr hab. R. Cierpiszewski

Towaroznawstwo wyrobów z tworzyw sztucznych
Ćwiczenia: dr inż. P. Wojciechowska
Wykład: dr inż. P. Wojciechowska

Towaroznawstwo wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków
Wykład: dr inż. W. Kozak

Towaroznawstwo ogólne
Ćwiczenia: dr R. Dobrucka, dr inż. M. Tichoniuk (zaoczne)
Wykład: dr inż. M. Tichoniuk

Towaroznawstwo wyrobów
Wykład: dr inż. M. Biegańska, dr inż. M. Tichoniuk

Wstęp do towaroznawstwa
Wykład: prof. zw. dr hab. Z. Foltynowicz, prof. dr hab. R. Cierpiszewski

Zachowania konsumentów na rynku produktów proekologicznych
Wykład: dr inż. J. Witczak
Ćwiczenia: dr inż. J. Witczak

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: dr inż. J. Witczak
Ćwiczenia: dr inż. J. Witczak.

Zasady produkcji ekologicznej żywności
Wykład: dr inż. J. Witczak

1 Material Science and Materials Engineering PPM Iº 2 dr M. Biegańska dr T. Kalak
2 Technologia i inżynieria produkcji opakowań ZiIP Iº 3 dr R. Dobrucka dr K. Assman
3 Materiałoznawstwo ZiIP Iº 3 dr M. Biegańska dr T. Kalak
4 Towaroznawstwo przemysłowe T dz. IIº 1 dr W. Kozak dr M. Tichoniuk
5 Tow. wyrobów z tw. sztucznych T dz. IIº 1 KJPP dr P. Wojciechowska dr W. Kozak
6 Towaroznawstwo wyrobów T nz IIº 1 MPK dr M. Tichoniuk dr W. Kozak
7 Towaroznawstwo artykułów przemysłowych T dz. Iº 2 dr P. Wojciechowska dr T. Kalak
8 Opakowalnictwo i przechowalnictwo T dz. Iº 3 dr M. Biegańska dr M. Tichoniuk
9 Kształtowanie jakości produktów przemysłowych T dz. Iº 3  KJPP dr M. Biegańska dr K. Assman
10 Opakowania w systemach logistycznych T dz. IIº 2  KJPP dr R. Dobrucka
11 Towaroznawstwo wyrobów T dz IIº 1 MPK

DiKP

dr K. Assman dr R. Dobrucka
12 Opakowania kosmetyków T dz IIº    MPK dr R. Dobrucka
13 Towaroznawstwo artykułów przemysłowych T nz Iº 2 dr M. Tichoniuk dr W. Kozak
14 Opakowalnictwo i przechowalnictwo T nz Iº 3
dr M. Tichoniuk
15 Opakowania kosmetyków T nz IIº 1 MPK dr M. Tichoniuk
16 Creation & Assessment of Non-Food Products Quality PPM Iº 2 prof. R. Cierpiszewski dr W. Kozak

dr R. Dobrucka

Dydaktyka

 • SKN Ekobiznesu

  Studenckie Koło Naukowe Ekobiznesu działa przy Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych. Należą do niego studenci Wydziału Towaroznawstwa. Przedmiotem zainteresowań koła jest:

  • analizowanie ekologicznych aspektów produktów i procesów produkcyjnych,
  • poznawanie i wdrażanie do praktyki nowych metod wykorzystywanych na świecie do ekoprojektowania i oceny oddziaływania na środowisko, takich jak środowiskowa ocena cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment),
  • propagowanie ekologicznego podejścia do projektowania i uczulanie producentów na konieczność analizowania swoich wyrobów z perspektywy całego cyklu życia,
  • postrzeganie aspektów ekologicznych w odniesieniu do szerokiej gamy produktów, zarówno przemysłowych, jak i spożywczych,
  • green marketing i CSR.

  Członkowie Koła współpracują z biznesem oraz ośrodkami naukowymi z Polski i zagranicy.

  Opiekunką SKN Ekobiznesu jest dr inż. Joanna Witczak

  Kontakt:
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań
  budynek Altum, pok. 1121 (XI p.)
  telefon: 061 854 31 21
  e-mail: sknekobusiness@gmail.com

 • SKN Diligentia

  Towaroznawstwa Przemysłowego „Diligentia” powstało w 2014 roku przy Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych w wyniku przekształcenia SKN Towaroznawstwa Przemysłowego i Automatycznej Identyfikacji „AEdis”, funkcjonującego w strukturach Katedry od 1997 roku

  SKN „Diligentia” zrzesza studentów, którzy interesują się różnego rodzaju nieżywnościowymi produktami przemysłowymi oraz opakowaniami.
  W ramach działalności Koła Naukowego realizowane są projekty naukowe, wizyty w zakładach przemysłowych oraz spotkania
  z interesującymi ludźmi z praktyki gospodarczej i świata nauki.

  Członkowie SKN „Diligentia” uczestniczą w konferencjach studenckich,
  w ramach których prezentują  swoje osiągnięcia. Rozwijana jest także współpraca z innymi Kołami Naukowymi funkcjonującymi na Wydziale Towaroznawstwa.

  Opiekunem Koła Naukowego jest dr inż. Mariusz Tichoniuk

  Kontakt:
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań
  budynek A, pok. 026
  telefon: 061 856 93 81
  e-mail: skn.diligentia@gmail.com

Konsultacje w bieżącym semestrze

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
pok. 026A Gmach GłównySekretariat Instytutu Nauk o Jakości
tel. 61 856 92 14

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.