Instytut Nauk o Jakości

Instytut Nauk o Jakości rozpoczął działalność 1 października 2019 r i jest kontynuatorem tradycji i dorobku Wydziału Towaroznawstwa. W skład Instytutu wchodzą cztery Katedry: Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności, Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej.

O Instytucie

W Instytucie realizowane są badania dotyczące przyrodniczych, środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych aspektów jakości. Badania te obejmują projektowanie, kształtowanie oraz ocenę i ochronę jakości żywności, produktów nieżywnościowych i opakowań we wszystkich fazach cyklu życia, z uwzględnieniem potrzeb konsumentów i wpływu na środowisko. Realizowane prace naukowe mają charakter interdyscyplinarny, obejmują zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, technologii żywności i żywienia, inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej i chemii. Tematyka badań wpisuje się w aktualne trendy w nauce, dotyczy ważnych problemów gospodarczych i społecznych m.in. związanych z rozwojem zrównoważonej produkcji i konsumpcji, gospodarki o obiegu zamkniętym, Przemysłu 4.0 i Jakości 4.0. Instytut dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w unikatową aparaturę badawczą. Badania realizowane są we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Wyniki badań publikowane są w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych oraz są przedmiotem wielu patentów. Instytut współpracuje z przedsiębiorstwami oferując wsparcie i konsultacje w zakresie prac badawczo-rozwojowych, wykonywanie badań i ekspertyz oraz realizację szkoleń. Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach w zakresie nauk o jakości; na kierunkach Jakość i rozwój produktu oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji, na których studenci nabywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych oraz kompetencje inżynierskie

Prof. dr hab. Ewa Sikorska

Prof. dr hab. Ewa Sikorska

  • Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości
  • Kierownik Katedry Technologii i Analizy Instrumentalnej
  • Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej Profesor
Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości
Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości, Kierownik Katedry Technologii i Analizy Instrumentalnej, Kolegium Elektorów UEP.
Budynek A, pokój nr 024
dane kontaktowe

Sukcesy Instytutu

2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie

Osiągnięcia badawcze i publikacyjne naszych naukowców są cenione w środowisku międzynarodowym. Wśród elitarnego grona 2% najczęściej cytowanych, najbardziej wpływowych naukowców na świecie w roku 2021  znalazły się dwie Panie Profesor z naszego Instytutu
czytaj więcej

II Dni Młodych Liderów Jakości 2022

9-10 czerwca 2022 r. odbyły się II Dni Młodych Liderów Jakości 2022, cykliczne wydarzenie stanowiące kontynuację Dni Młodych Towaroznawców organizowanych przez Instytut Nauk o Jakości. Program dwudniowej konferencji obejmował Konkurs Prac Seminaryjnych oraz XVII Forum Studenckich Kół Naukowych.
czytaj więcej

Habilitacja dr inż. Pauliny Malinowskiej

Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r. nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości Pani dr inż. Paulinie Malinowskiej.
czytaj więcej

Sekretariat Instytutu

Adres do korespondencji:

Instytut Nauk o Jakości

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.