Dr inż. Jakub Flotyński z Katedry Technologii Informacyjnych otrzymał miesięczne stypendium naukowe DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst na odbycie stażu naukowego na University of Bremen w zespole prof. Gabriela Zachmana (Computer Graphics and Virtual Reality Group).  Nasz naukowiec staż odbędzie w marcu 2018 r.