Dr Michał Burzyński z Katedry Ekonomii Matematycznej został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2017 roku za rozprawę doktorską pt. Migration, Human Capital, and Growth in a Globalized Economy, która powstała pod kierunkiem naukowym prof. dr. Frédérica Docquier’a z Institute of Economic and Social Research na Universytecie Katolickim Louvain w Louvain-la-Neuve oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Malagi, prof. nadzw. UEP z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jako PhD thèse en co-tutelle .

Rozprawa doktorska jest dostępna w wersji elektronicznej oraz w formie monografii wydanej przez UCL w Louvain-la-Neuve w Bibliotece Głównej UEP.