Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP został powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład nowego Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej.

Do zadań zespołu należeć będzie m.in. ocena wniosków o przyznanie środków na inwestycje związane z działalnością naukową, utrzymanie stanowiska badawczego, aparatury naukowo-badawczej lub unikatowej w skali kraju infrastruktury informatycznej oraz ocena przebiegu realizacji kolejnych etapów inwestycji związanych z działalnością naukową.

Serdecznie gratulujemy!