Studenci  specjalności Inwestycje finansowe z Wydziału Ekonomii UEP: Aleksandra Minkwitz, Dagmara Pawełkiewicz, Malwina Plucińska oraz Jakub Poździk zakwalifikowali się do finału lokalnego CFA Research Challenge. 

 

Konkurs jest inicjatywą mającą na celu rozwinięcie u studentów umiejętności analizy i wyceny spółek, a także umiejętności prezentacji swoich wyników. Uczestniczące w konkursie drużyny przeprowadzają analizę finansową i przygotowują raport wybranej przez CFA Society Poland spółki, którą w tym roku jest CCC SA. 

 

Opiekunem drużyny UEP jest dr hab. Katarzyna Perez, prof. nadzw. UEP, a mentorem mgr Piotr Zygmanowski, CFA z Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych. 

 

Uczestnictwo w finale lokalnym CFA Research Challenge to duży sukces - do konkursu przystąpiło 20 drużyn, a tylko 4 z zakwalifikowane zostały do finału. 

 

Finał konkursu odbędzie się 15 marca 2017 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.