Seminarium Naukowe „The IMP Journal Seminar”, które odbędzie się w dniach 12–13 października 2017r., poświęcone jest dyskusji nad artykułami zgłoszonymi do czasopisma „IMP Journal”(wydawnictwo Emerald Group Publishing). Celem wydarzenia jest dzielenie się bieżącymi wynikami badań wśród potencjalnych autorów czasopisma oraz poprawa jakości zarówno procesu recenzowania, jak i finalnych artykułów. W efekcie seminarium ma powstać numer specjalny czasopisma „IMP Journal”.

 

W seminarium weźmie udział 26 przedstawicieli międzynarodowych i krajowych instytucji naukowych, w tym przedstawiciele czasopisma – prof. Håkan Håkansson i prof. Ivan Snehota. Komitet Organizacyjny seminarium tworzą: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP, dr Adam Dymitrowski, dr Aleksandra Hauke-Lopes, dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP, dr Milena Ratajczak-Mrozek oraz dr Marek Zieliński.